HardingfeleStrenger

Mosafinn Strenger

Mosafinn E-streng (kvint) sølvstål / Mosafinn E-string silver-steel

Våre E-strenger av sølvstål kan du få i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

Our silver-steel E-strings are available in the thicknesses 10,5, 11 and 11,5.

kr 52,00

 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Mosafinn A-streng (kvart) tarm / Mosafinn A-string gut

Våre A-strenger av tarm kan du få i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

Our ram gut A-strings are available in the thicknesses 10,5, 11 and 11,5.

kr 142,00

 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Mosafinn D-streng (ters) tarm langsp. / Mosafinn D-string silver-wound gut core

Våre D-strenger av tarm med sølvoverspinning kan du få i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

Our silver-wound gut core D-strings are available in the thicknesses 10,5, 11 and 11,5.

kr 178,00

 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Mosafinn sett av 5 understrenger sølvstål / Mosafinn set of 5 understrings silver-steel

 

Eit sett består av 5 understrenger av same tjukkleik. Våre understrenger av sølvstål kan du få i tjukkleik 0,20, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,30.

A set consists of 5 understrings of the same thickness. Our silver-steel understrings are available in the thicknesses 0,20, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,30. 

kr 184,00

 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Fanitullen Strenger

Fanitullen A-streng (kvart) stål helsp. / Fanitullen A-string steel

Fanitullen A-streng i stål er produsert av RUDI MUSIKK på Heggenes i Valdres. Dei kan kjøpast i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

The Fanitullen steel A-strings are produced by RUDI MUSIKK in Heggenes. They are available in the thicknesses 10,5, 11 and 11,5.

kr 154,00

 • Available
 • Delivery in 5-8 days1

Fanitullen D-streng (ters) tarm helsp. alum. / Fanitullen D-string aluminium wound gut

Fanitullen D-streng er produsert av RUDI MUSIKK på Heggenes i Valdres. Dei kan kjøpast i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

The Fanitullen D-strings are produced by RUDI MUSIKK in Heggenes. They are available in the thicknesses 10,5, 11, and 11,5.

kr 348,00

 • Available
 • Delivery in 5-8 days1

Fanitullen G-streng (bass) tarm helsp. / Fanitullen G-string silver wound gut

Fanitullen G-streng er produsert av RUDI MUSIKK på Heggenes i Valdres. Dei kan kjøpast i tjukkleik 10,5, 11 og 11,5.

The Fanitullen steel G-strings are produced by RUDI MUSIKK in Heggenes. They are available in the thicknesses 10,5, 11 and 11,5.

kr 420,00

 • Available
 • Ships within 3-5 days1

 

Ole Bull Akademiet | Postboks 443 | 5703 Voss

Besøksadresse: Strengjarhaugen 6/8 , Voss

Telefon: +47 56516500

E-post: oba@olebull.no