Hardingfeler

Me har ei ny hardingfele for sal på verkstaden vår.

Denne hardingfela er nyleg laga på Ole Bull Akademiet sin verkstad av Wiebke Lüders. Om du er interessert i denne fela, ta kontakt med oss for meir informasjon.

Wiebke Lüders 2023


Av og til har me også gamle hardingfeler for sal.


Hardingfele laga av Olaf G. Helland 1915. Berre ta kontakt med oss for meir informasjon.

Her er fleire hardingfeler, laga på Ole Bull Akademiet sin verkstad, som er allerede solgt til våre kunder.

Wiebke Lüders 2021


Wiebke Lüders 2020


Wiebke Lüders 2018

 Wiebke Lüders 2017 - Fela er laga etter modell av ei fele av Trond Botnen frå ca. 1750. Vi lager denne modellen eller liknande på bestilling. Så vennligst ta kontakt om du er interessert.

 

Wiebke Lüders 2016

 Denne hardingfela er laga i 2018 på Ole Bull Akademiet med hjelp av ein CNC fres og avstemt av felemakaren Sigvald Rørlien. 


Fioliner

Vi har ikke nokon fioliner for salg no.


 

Ole Bull Akademiet | Postboks 443 | 5703 Voss

Besøksadresse: Strengjarhaugen 6/8 , Voss

Telefon: +47 56516500

E-post: oba@olebull.no